afbeelding Marike
afbeelding Marike

Vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect

Deze zaken staan voor mij centraal, als metgezel in uw veranderingsproces.

De afgelopen 25 jaar heb ik als psycholoog en psychotherapeut gewerkt bij de Universiteit Maastricht (UM), Academisch Ziekenhuis Maastricht (afdeling psychiatrie), en RIAGG-Oostelijk Zuid Limburg (later Mondriaan Zorggroep en PsyQ).

Sinds 2011 werk ik in mijn vrijgevestigde praktijk. Ik integreer in mijn werkwijze directieve therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie met meer inzichtgevende methodieken (m.n. schematherapie). Ik heb een bijzondere interesse voor mindfulness, waarin bewustwording en acceptatie van het hier en nu centrale begrippen zijn, en heb de MBSR opleiding voor mindfulness trainer gevolgd.

Voor een succesvolle behandeling is een goede werkrelatie essentieel. Ik besteed dan ook veel aandacht aan de opbouw van deze werkrelatie en het samen aan de slag gaan met uw vragen.

Voertaal: Nederlands en Engels

Registraties

Registraties BIG register (www.bigregister.nl):  
gezondheidszorgpsycholoog: BIG no 590 545 912 25 
psychotherapeut: BIG no 790 545 912 16 

Register Schematherapie (www.schematherapie.nl): senior schematherapeut
International Society of Schematherapy (www.SchemaTherapySociety.org): senior schematherapeut  

Lidmaatschappen

LVVP (Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten); in 2015 heb ik het visitatietraject met positief resultaat doorlopen.
Vereniging voor schematherapie

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een geldig kwaliteitsstatuut, u kunt deze op papier of digitaal bij mij opvragen.