afbeelding Marike
afbeelding Marike

Vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect

Deze zaken staan voor mij centraal, als metgezel in uw veranderingsproces.

De afgelopen 25 jaar heb ik als psycholoog en psychotherapeut gewerkt bij de Universiteit Maastricht (UM), Academisch Ziekenhuis Maastricht (afdeling psychiatrie), en RIAGG-Oostelijk Zuid Limburg (later Mondriaan Zorggroep en PsyQ).

Sinds 2011 werk ik in mijn vrijgevestigde ambulante praktijk. Als praktijkhouder en regiebehandelaar ben ik het aanspreekpunt en de verantwoordelijke op inhoudelijk en organisatorisch gebied.
Ik integreer in mijn werkwijze directieve therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie met meer inzichtgevende methodieken (m.n. schematherapie). Ik heb een bijzondere interesse voor mindfulness, waarin bewustwording en acceptatie van het hier en nu centrale begrippen zijn, en heb de MBSR opleiding voor mindfulness trainer gevolgd.

Voor een succesvolle behandeling is een goede werkrelatie essentieel. Ik besteed dan ook veel aandacht aan de opbouw van deze werkrelatie en het samen aan de slag gaan met uw vragen.

Voertaal: Nederlands en Engels

Registraties

Registraties BIG register (www.bigregister.nl):  
gezondheidszorgpsycholoog: BIG no 590 545 912 25 
psychotherapeut: BIG no 790 545 912 16 

Register Schematherapie (www.schematherapie.nl): senior schematherapeut
International Society of Schematherapy (www.SchemaTherapySociety.org): advanced level schematherapist 

Lidmaatschappen

Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten LVVP 
Vereniging voor schematherapie  
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP
International Society of Schematherapy (www.SchemaTherapySociety.org)

Kwaliteit

De praktijk beschikt over een geldig kwaliteitsstatuut, u kunt dit onder aan de pagina inzien.
Via visitatie van de LVVP wordt de praktijk elke vijf jaar gecontroleerd, in 2015 en 2020 heb ik dit visitatietraject met positief resultaat doorlopen (mijn visitatiecertificaat is geldig t/m 31 december 2025).